Henny Schøler

Byrådskandidat i Vejen Kommune

Hvad vil jeg

26. september 2021

Jeg vil arbejde for at skabe de bedste rammer..... 

AT VOKSE OP I Vi har brug for gode dagtilbud, og vi har brug for læringsmiljøer, der understøtter trivsel, udvikling og dannelse, og som ruster vores børn og unge til det 21. århundredes kompetencer. Vi har brug for flere uddannelser til vores unge mennesker også efter det fyldte 18. år. 

AT BO I Vejen Kommune skal være en attraktiv kommune at bo i for alle aldre. Vi har brug for et varieret udbud af boligformer, som kan danne ramme om det gode liv for familien, de unge under uddannelse, seniorerne, og alle andre, som har brug for et godt sted at bo. 

AT ARBEJDE OG DRIVE VIRKSOMHED I Vi har brug for et godt samarbejde mellem erhvervsliv og kommune, så vi kan understøtte et godt erhvervsmiljø for virksomhederne, iværksætteri, innovation og udbygning af arbejdspladser. Vi har brug for at kunne tiltrække vores unge mennesker igen efter endt uddannelse. 

AT BLIVE AKTIV SENIOR I Vi skal møde de ældre på de ældres præmisser og have fokus på det sunde og aktive liv, hvad enten man bor i eget hjem eller på plejehjem. Vi ser ind i store udfordringer med flere, der har behov for hjælp og færre og færre hænder og ressourcer til at imødegå de udfordringer. Vi har brug for nye måder at gribe ting an på, og der er brug for styrket kommunikation og langt mere tværfagligt samarbejde i kommunen og mellem region og kommune. Jeg ser også gerne, at den private sektor er en del af dette. Vi skal have et frit valg.

AT PASSE PÅ VORES SVAGESTE BORGERE I Vi har et stigende behov for at skabe gode løsninger i kommunen frem for at sende vores borgere til andre kommuner. Vi skal sørge for, at der er botilbud og beskæftigelsestilbud, som understøtter de behov, den enkelte har. 

AT HAVE ET SUNDT LIV I Sundhed er en ressource alle har ret til. Derfor er gode idrætsfaciliteter, aktivitetscentre og kulturtilbud, som musikskole, billedskole, teaterliv, etc., er vigtige muligheder for trivsel og fællesskaber. Vi har brug for vitaminer til både krop og sjæl. Sundhed er også det nære sundhedsvæsen – som Sundhedscentret i Brørup – og at der er balance mellem de sundhedsopgaver, kommunen skal løse, og de opgaver regionen skal løse. 

AT VÆRE LANDDISTRIKT I For syv år siden lykkedes det at få etableret et landdistriktsudvalg. Det er stadig et af mine fokusområder. Dialogen mellem kommunen og landdistrikterne er stadig af allerstørste vigtighed for at sikre udvikling og aktivitet i hele kommunen.